De onbegrijpelijke brieven van het CAK.

Het CAK is de meest bureaucratische en meest onbegrijpelijke instantie die er is.

Het CAK, dat inderdaad staat voor “Centraal Administratie Kantoor”, is volgens haar site “een professionele en betrouwbare uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector”, die zich onder meer bezig houdt met “het vaststellen, opleggen en incasseren van de wettelijk verplichte eigen bijdragen voor geleverde zorg (AWBZ en Wmo).”

Eerst even de context. Op 5 februari valt mijn moeder (81) bij haar thuis enkele treden van de trap en breekt daarbij een ruggenwervel. Gelukkig, gelukkig, zonder ruggenmergletsel, dus geen sprake van verlamming of dwarslaesie. Ze verblijft een week in het ziekenhuis, waar een gipscorset wordt aangebracht, en aansluitend vier weken in een revalidatiecentrum. Daarna krijgt zij nog 2 weken, en in die periode om de andere dag, thuiszorg. De thuiszorg-verzorgende of -verpleegkundigen(-in-opleiding) zijn overigens één van de weinigen die de zorg echt naar behoren leveren. Maar die wel 2 keer pas om 12:00 uur kwamen, “want we moesten eerst vergaderen”. Maar dat terzijde.

Vandaag, dus 3 maanden later, ontvangt moeder een brief van het CAK. Ik neem ‘m even door. Tussen vierkante haken mijn commentaar, en de cursivering heb ik aangebracht.

Geachte mevrouw,

In deze brief (beschikking), staat de beslissing over de hoogte van de maximale periodebijdrage [de wat?] Zorg zonder Verblijf [dat zullen die 2 weken thuiszorg zijn]. De maximale periodebijdrage wordt met deze beschikking vanaf periode 3 [welke periode is dat, en waar zijn periode 1 en periode 2?] vastgesteld op € x per 4 weken [het exacte bedrag doet niet terzake].

Waarom ontvangt u deze beschikking?

Voor Zorg zonder Verblijf moet een eigen bijdrage worden betaald. Dit is wettelijk bepaald. Met deze eigen bijdrage wordt een deel van de kosten zelf betaald. [Akkoord, vertel hoe hoog die is]. De eigen bijdrage is per periode nooit meer dan de maximale periodebijdrage [klontjes, anders is het niet “maximaal”].

Hoe wordt de maximale periodebijdrage berekend?

[Volgt een berekening die veel lijkt op de specificatie bij een belastingaangifte.] In onze folder ‘Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo’ en op onze website leggen wij de berekening uit. [Interessant als achtergrondinfo, maar….]

Wanneer ontvangt u de factuur?

[Ja, eindelijk, daar zal je het hebben! Nee:] U ontvangt binnenkort de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK. [Zucht.] (…) Wilt u voortaan automatisch betalen? [Nee! De thuiszorg hoeft al 3 maanden niet meer te komen!] U ontvangt [overigens] geen factuur [indien] meer dan één nacht in de maatschappelijke opvang is doorgebracht.” [O.]

Bent u het niet eens met deze beslissing?

[Volgt drie-kwart A4-tje met een bezwaarprocedure].

Met vriendelijke groet, CAK, Manager afdeling Registratie en Beschikken.”

Nou weten we nog steeds niet wat moeders zelf moet betalen. Maar, ziedaar, met dezelfde post: een tweede envelop van het CAK!

Geachte mevrouw,

Per periode van 4 weken [we hebben het nog steeds over 2 weken thuiszorg, om de andere dag, 3 maanden geleden beëndigd] ontvangt u van het CAK een factuur voor uw eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en/of Wmo. Op de factuur staat onder andere: het bedrag dat u moet betalen [daar is het een factuur voor, en, eindelijk, daar zal je ‘m hebben] en de maximale periodebijdrage [zouden ze nog uitleggen wat de relatie is tussen die twee?].

[En ja hoor, daar is dan eindelijk het bedrag van de eigen bijdrage: € 19,74. Oké. Moeder zal het overmaken.]

Hoogachtend,

CAK, afdeling eigen bijdrage”.

Dus het CAK heeft een computersysteem, waar de CAK-medewerkers gegevens invoeren, en daar komen dan 2 van dit soort onbegrijpelijke standaardbrieven uit. Ik moet denken aan een oud-leidinggevende van mij: “is dit beleid, of is er over nagedacht?”

Ik denk dat ik maar een antwoord ga sturen.

Geachte Manager afdeling Registratie en Beschikken,

Dank voor uw beschikking, waaruit helaas niet bleek wat de eigen bijdrage was die mijn moeder moet betalen. Complimenten voor uw collega van de afdeling eigen bijdrage, die gewoon een factuur stuurde waarop dat vermeld stond. Mag ik u een suggestie doen voor een alternatieve beschikking?

Geachte heer, mevrouw,

Enige tijd geleden [liever nog: onlangs] heeft u thuiszorg gehad. Hiervoor moet u volgens de wet Bijzondere Ziektekosten een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage bedraagt voor u € 19,74 en kunt u voldoen door middel van bijgevoegde acceptgiro.

Deze eigen bijdrage is op de volgende wijze tot stand gekomen. [Hier moet u zelf nog even iets doen, want dat is mij tot op dit moment volstrekt onduidelijk. Maar hou het kort!].

Heeft u verder nog vragen, dan kunt u contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer of onze website raadplegen”.

Met vriendelijke groet,

CAK, Manager afdeling Registratie en Beschikken”

Zoiets, denk ik.

Want waar het om gaat is dat het CAK gezien wordt als onderdeel van de overheid. Onterecht, het is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan is dat in opdracht van de overheid haar taken uitvoert. Alleen, nogmaals, de perceptie is dat het CAK als overheid wordt gezien.

Alles en iedereen breekt z’n hoofd over de vraag hoe ‘de kloof’ tussen overheid en burger te dichten. Over hoe de burger weer (meer) vertrouwen in de overheid krijgt. Ik zou zeggen, begin bij het CAK en de Manager afdeling Registratie en Beschikken. Laat die zijn brieven eens door de ogen bekijken van diegenen die ze ontvangen. En of ze die brieven dan snappen. Want zolang dit soort brieven verstuurd blijven, zijn er werelden te winnen. En nog makkelijk ook.

O, en moeder? Die loopt weer als een kievit.

Over Ed Harms

As in work: http://linkedin.com/in/edharms ǀ As in hobby: following a course in Journalism @FHJTilburg |
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s